Declaratie de intentii – Motivarea deciziei de a candida

 

Cap. I Motivarea deciziei de a candida și temele majore cu privire la care noi, ca profesie, cred că trebuie să ne îndreptăm serios atenția și să luăm decizii în consecință.

Înţeleg să-mi depun candidatura pentru calitatea de membru în viitorul Consiliu de Mediere în acest context dificil pentru mediere şi sunt pregătită să-mi asum responsabilitatea în exercitarea acestui mandat în scopul exclusiv al profesiei de mediator, pentru ca, în timp, medierea să-şi dobândească un rol bine meritat în societate iar corpul profesional al mediatorilor să se bucure de prestigiu şi de recunoaştere profesională.

Sunt mediator autorizat de la începutul anului 2010. Am dobândit experienţă în medierea conflictelor din cele mai diverse domenii de activitate, plecând de la domeniul familiei şi ajungând la cele din domeniul comercial, de la cele mai simple cazuri, cum sunt cele ale recuperărilor de creanţe, până la cele cu grad mai mare de dificultate, intervenind inclusiv în cadrul unor proceduri speciale. De cele mai multe ori, am intervenit  în vederea soluţionării feluritelor dispute însă, au fost cazuri în care am lucrat şi pentru prevenirea disputelor, domeniu care, urmare a unei promovări specifice, medierea ar putea avea impactul dorit.

Am cunoscut greutăţile deschiderii biroului de mediator într-un context în care se vorbea foarte puţin despre mediere sau în şoaptă (când medierea era recomandată doar prietenilor), am cunoscut satisfacţiile unei activităţi susţinute de promovare a medierii în general şi a activităţii propriului birou în special, m-am bucurat de roadele unei activităţi zilnice în cadrul biroului de mediator de mai bine de patru ani, obţinute cu multă trudă în toţi aceşti ani de activitate şi am resimţit, poate mai târziu decât alţi colegi, greutăţile menţinerii unui birou în funcţiune, ale cărui cheltuieli au crescut de-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea activităţii din anii 2012, 2013.

Odată ce numărul cazurilor de mediere a crescut iar experienţa s-a acumulat, am ales să împărtăşesc şi altora din experienţele dobândite, întâi aici, pe blogul personal – „Mediere şi mediatori” şi mai apoi, în cadrul cursurilor de perfecţionare, la a căror concepere am contribuit în bună măsură.

În calitate de manager de proiect, uneori împreună cu alţi colegi, am coordonat activitatea mai multor echipe în proiecte de promovare a medierii şi/sau de clarificare a cadrului legislativ din domeniul medierii ori conex acesteia, în special în raport cu sistemul judiciar. Am publicat lucrarea „Medierea în procesul civil”, apărută al Editura Universitară în 2011 şi am scris numeroase articole de specialitate, contribuind astfel la o mai bună înţelegere a procedurilor, judiciare sau ale medierii.

Cunosc medierea şi problemele cu care se confruntă profesia noastră. Am fost implicată, în măsura posibilităţilor, fie personal, fie ca reprezentant al asociaţiei, în dezbaterile pe temele cele mai importante pentru profesie din cadrul Comisiei Consultative a Corpului profesional al mediatorilor. Îmi sunt bine cunoscute dificultăţile care ne-au împiedicat să avem astăzi adoptat un Statut. Cunosc frământările privind nevoia organizării corpului profesional şi am identificat, alături de alţi colegi, factorii care au dus la incoerenţă legislativă şi, implicit, la ducerea în derizoriu a unei profesii ce tocmai se aşeza pe un făgaş firesc, de dezvoltare, în peisajul societăţii româneşti. Am văzut cum poate duce la arbitrariu lipsa unui Standard privind pregătirea profesională continuă.

Am luat atitudine,fie instituţional, fie public, atunci când calea instituţională părea să nu dea roade, ori de câte ori am sesizat riscul de apariţie a arbitrariului în luarea deciziilor care privesc profesia. Am criticat fapte şi atitudini dar am făcut şi propuneri de soluţionare a diferitelor situaţii cu care ne-am confruntat, ca profesie, în ultimii ani.

Cred că se impune astfel un moment al schimbării însă nu oricum, ci o schimbare pe care s-o putem realiza doar împreună. O schimbare pe care s-o facem doar în interesul profesiei, pentru promovarea valorilor comune care să aducă fiecărui mediator prestigiu şi recunoaştere profesională.

Pentru toate acestea, astăzi, mă simt îndatorată să vin în faţa dumneavoastră cu propuneri concrete, pe câteva teme pe care eu le consider importante pentru profesia noastră, de natură să schimbe, măcar în parte, situaţia pe care o traversămîn prezent. Propunerile sunt făcute astfel încât să devină posibilă implicarea noastră, a tuturor, în realizarea schimbării pe care ne-o dorim.

În contextul în care ne aflăm astăzi, consider că rolul membrilor Consiliului de Mediere este cel de facilitare a unui proces de dezvoltare a profesiei, atât în plan intern cât şi extern, în raport cu alte instituţii şi entităţi ale statului cu rol în implementarea medierii în societatea românească. Acest rol presupune asumarea unei poziţii de neutralitate şi imparţialitate faţă de toate opţiunile mediatorilor şi, totodată, asigurarea unui cadru neutru, necesar luării deciziilor importante pentru profesie. În acest sens, la momentul preluării mandatului de membru în noul Consiliu de Mediere, încep prin a mă suspenda toate activitatăţile de formare în domeniul medierii, inclusiv din calitatea de formator, pe toată durata mandatului sau până la momentul reglementării incompatibilităţilor pentru membrii Consiliului de Mediere.

Astfel, ca membru în noul Consiliu de Mediere, sunt pregătită să-mi exercit rolul de facilitator în vederea realizării schimbărilor pe care ni le dorim cu toţii la acest moment şi pe care le văd rezumate astfel:

  1. realizarea unui cadru legislativ care să încurajeze apelarea la mediere;
  2. adoptarea unor măsuri specifice asigurării transparenţei decizionale la nivelul Consiliului de mediere şi, totodată, pentru întărirea rolului corpului profesional în raportul său cu Consiliul;
  3. elaboraea şi adoptarea unui Statut, cu reglementări clare privind profesia în sine şi care să confere recunoaştere şi prestigiu profesional;
  4. adoptarea şi implementarea unor măsuri coerente, specifice, de promovare a medierii.

Concret, în realizarea dezideratelor de mai sus, propunerile mele vizează teme pe care eu le-am identificat ca fiind de interes major şi prioritare, cu privire la care mi-am exprimat consecvent opinia de-a lungul timpului şi pe care le consider prioritare, pentru fiecare dintre acestea am formulat câteva propuneri privind direcţiile pe care să mergem şi pe care le voi susţine atât în cadrul lucrărilor Consiliului de Mediere cât şi al celor din cadrul corpului profesional al mediatorilor, cu fermitatea dată de experienţa dobândită până acum în cadrul profesiei de mediator.

Îmi exprim că, la acest moment, ca mediatori, am înţeles că diversitatea de la nivelul corpului profesional poate fi  una benefică pentru profesie şi cu potenţial maxim de valorificare, iar pentru ajungerea la consens, pe temele de interes general, suntem gata cu toţii să folosim aceleaşi instrumente pe care le utilizăm cu clienţii noştri în mediere, cu acelaşi profesionalism de care dăm dovadă în fiecare mediere pe care o gestionăm.

Tot astfel apreciez că putem aborda lucrurile şi în cadrul noii echipe ce se va forma, diversitatea putând constitui un factor pozitiv în cadrul Consiliului de Mediere, în măsura în care vor fi identificate interesele comune pentru profesie. Astfel, ne revine nouă, tuturor, sarcina de a alege în interesul profesiei.

Vă aştept ca împreună să realizăm schimbarea pe care o nădăjduim cu toţii.

Doar împreună putem realiza schimbarea pe care ne-o dorim!

 Declaraţie de inteţie 
Fănuţa LIŞMAN competente art. 20
Curriculum vitae Fanuta Lisman 
Dosar de candidat – Alegeri 2015
Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s