Propunerile de modificare a Legii medierii, cum au fost dezbatute in Comisia Corpului Consultativ

Propunerile Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor (CCCPM) privind propunerile Ministerului de Justitie de modificare a Legii medierii – cateva consideratii

In cadrul sedintei din 13 sept. 2014 a Comisiei Consultative, s-a hotarat constituirea unui grup de lucru in vederea formularii unor propuneri de modificare a Legii 192/2006, in baza tezelor agreate de Comisie.

Grupul de lucru  a formulat o serie de propuneri de modificare a legii si de corelare cu dispozitiile Codului de procedura civila, propuneri ce au fost supuse dezbaterii in Comisia Consultativa de sambata, 11 octombrie.

Rezultatul lucrarilor Comisiei a fost publicat pe site-ul Consiliului de Mediere, cu solicitarea de a fi asumate si sutinute de catre Consiliul de Mediere astfel incat, propunerile formulate sa se regaseasca intr-o cat mai buna masura in viitoarea reglementare.

Propunerile Comisiei Consultative, asa cum au fost ele transmise catre Consiliul de Mediere, pot fi descarcate de pe site-ul Consiliului, de aici: Propuneri (http://www.cmediere.ro/page/1095/sedinta-comisiei-consultative-a-corpului-profesional-al-mediatorilor–11-10-2014-)

Fata de aceste propuneri de modificare, atat a celor propuse de catre Ministerul Justitiei cat si a celor propuse de Comisie, ne vom indrepta atentia numai asupra  catorva dintre acestea, pe care le consideram relevante, cu scopul clarificarii motivelor care au dus la formularile agreate de membrii Comisiei .

  1. O prima propunere, aprobata in unanimitate in cadrul Comisiei – CCCPM, este cea formulată de Ministerul Justitiei prin care se reformuleaza art. 2 din lege, alin. (1), si de a abroga restul alineatelor (2-4):

Art. 2 – (1) Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice,  pot recurge oricând la mediere, inclusiv, dacă este cazul, după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în materie civilă, de familie, precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege.

Dupa cum se observa, textul este unul general, in raport cu restul dispozitiilor legii, care nu mai face nicio referire la vreo “sedinta” ori “procedura” de informare. Motivarea este una simpla, in special prin prisma Deciziei Curtii Constitutionale nr.266 din 7 mai 2014, publicată în M.Of. nr. 464/25 iunie 2014, cu motivarea clara, asa cum reiese din propunerile formulate, de a incuraja partile unei dispute sa incerce efectiv solutionarea prin mediere a neintelegerilor dintre ele si nu doar sa se informeze asupra avantajelor acestei proceduri.

Ratiunea care a stat la baza tuturor propunerilor legislative a fost aceea de a inlocui o etapa incarcata de un formalism excesiv, criticat si de Curtea Constitutionala, cu incercarea efecetiva de solutionare a litigiului prin mediere, indiferent ce ar insemna aceasta, fara a reglementa suplimentar procedura medierii, suficient de bine rglementata in prezent.

Fata de propunerile CSM de completare a articolului 2 alin. (1) prin adaugarea domeniului penal printre cauzele ce pot fi solutionate prin mediere, desi nu au fost propuse in cadrul Comisiei, apreciem ca ele vor fi sustinute in demersurile viitoare si de catre corpul profesional.

2. O alta propunere, de aceasta data a Comisiei Consultative, este aceea de a se elimina alin. (2) al art 6, alineat preluat de Ministerul Justitiei de la art. 2 alin. (13) si propus cu urmatoarea formulare: 6 (2) „De asemenea, informarea asupra avantajelor medierii se poate face de către avocat, consilier juridic, notar public, precum şi orice altă persoană care exercită o profesie juridică şi, la cererea persoanelor interesate, aceasta poate să fie atestată în scris.

Motivele, preluate si in documentul emis de catre Comisie, pentru care am propus eliminarea acestui alineat, au fost urmatoarele:

  • Daca in ce priveste autoritatile si institutiile publice este firesca o astfel de obligatie, atat in virtutea atributiilor ce le revin cat si a faptului ca statul este cel care si-a asumat promovarea medierii ca modalitate de solutionare a conflictelor pentru beneficiile de care se poate bucura, in cazul celorlalte profesii juridice liberale aceste argumente nu-si mai au justificare;
  • În ce privește celelalte profesii liberale, nu se impune prevederea expresă, în legea care reglementează profesia de mediator, a posibilității acestora de a informa părțile implicate în litigii asupra avantajelor medierii intrucat, toate aceste profesii, în virtutea respectării propriilor norme de etică și deontologie profesională, au obligația de a acționa în interesul propriilor clienți și implicit de a recomanda soluționarea amiabilă acolo unde există această posibilitate. 

3. articolul 61, un articol important, menit sa motiveze posibilii justitiabili sa apeleze la mediere intr-o masura cat mai mare si, implicit, sa revigoreze activiatea de mediere, este articolul care a suferit modificari asupra alineatelor (2) si (3), cum au fost ele propuse de Ministerul Justitiei, si a fost completat cu alte doua alineate, respectiv (4) si (5). Primul alineat al art. 61 a ramas nemodificat, acesta fiind un text general care afirma un principiu.

Propunerile de modificare au plecat de la nevoia, identificata la sedinta anterioara a CCCPM, de a intari roul judecatorului in a incuraja partile unui litigiu sa apeleze la mediere, in special in prima etapa a procesului judiciar, totodata avandu-se in vedere Decizia Curţii Constituţionale.

Astfel, potrivit art. 61, se instituie o procedura speciala pentru litigiile prevazute de art. 60^1, menita sa intareasca rolul judecatorului in trimiterea partilor sa incerce medierea si, totodata, gandita sa nu stanjeneasca procesul, pliindu-se perfect  pe procedura judiciara reglementata de Codul de procedura civila.

Ca atare, alin. (2) a fost formulat in sensul ca judecatorul are indatorirea de a verifica daca reclamantul a depus dovada care atesta ca a incercat solutionarea litigiului prin mediere. Cu alte cuvinte, potrivit acestui text, desi indatorirea este stabilita in sarcina magistratului (de verificare a existentei dovezii), implicit sunt incurajate partile sa apeleze la mediere, anterior instantei de judecata.

In ipoteza in care aceasta dovada nu se regasete depusa odata cu cerera de chemare in judecata, judecatorul va pune in vedere partilor (atat reclamantului cat si paratului) sa faca dovada ca au incercat solutionarea conflictului prin mediere si, daca nu au facut o astfel de incercare, le recomanda, in scris, sa apeleze la mediere.

Potrivit alin. (3), asa cum a fost el propus de Comisie, dovada solicitata de judecator trebuie depusa pana la data la care judecatorul fixeaza, prin rezolutie, primul termen de judecata. Daca nici la aceasta data nu se depune dovada ca s-a incercat solutionarea litigiului prin mediere, judecatorul va fixa primul termen si, totodata, va solicita partilor sa se prezinte personal  pentru a da lamuriri instantei in ce priveste motivele pentru care nu au apelat, inca, la mediere, asa cum reiese din formularea alin. (4), prima teza.

Astfel ca, la primul termen de judecata, in ipoteza in care instanta constata ca partile, urmare a lamuririlor date, in mod nejustificat, nu au apelat la mediere, se va acorda un termen de maxim 30 de zile pentru ca partile sa se prezinte la un mediator.

Pentru un refuz nejustificat de a se prezenta unui mediator, conform dispozitiei instantei de la alin. (4) (in termenul fixat in acest sens, de max. 30 de zile), potrivit art. 61 alin. (5), se va stabili o amenda in cuantumul prevazut de art. 187 Cod procedura civila.

Trebuie observat ca textul formulat in cadrul grupului de lucru si ulterior in comisie, este unul imperativ. Cu alte cuvinte, se instituie o indatorire pentru instanta de a verifica permanent, in cadrul etapei scrise a procesului judiciar, dovada ca partile au incercat solutionarea litigiului prin mediere (pentru reclamant in prima etapa, ulterior si pentru  parat) de a face dovada incercarii de solutionare a litigiului prin mediere, pana la primul termen de judecata. Ba, mai mult, pentru cazurile de refuz nejustificat, daca nici in termenul de 30 de zile fixat de instanta partile nu incearca medierea, instanta va fi obligata sa instituie o amenda in cuantumul prevazut de art. 187 Cod pr. Civ.

4. Fata de propunerile de corelare a dispozitiilor art. 61 cu cele ale art. 227 Cod pr. Civ., facute de Ministerul Justitiei si sustinute de catre unii colegi in cadrul Comisiei, atragem aten’ia, asa cum am procedat si in cadrul dezbaterilor, ca aceasta corelare nu face altceva decat sa subordoneze o reglementare speciala, cum este cea prevazuta de art. 61, de la alin. (2) la (5), formulata imperativ si, ca atare puternica, unei dipozitii generale, facultative.

Mai mult decat atat, in timp ce art. 61 instituie o procedura anume pentru litigiile prevazute de art. 60^1, art. 227 Cod pr. civ. reglementeaza cu totul alte situatii. Codul de procedura civila, la art. 227 alin (2)  are in vedere ipoteza in care magistratul apreciaza ca este necesara recomandarea medierii, in orice tip de litigiu pretabil solutionarii prin mediere.

In plus, am propus completarea alin (2) al art 227 cu trimiterea acestor dispozitii catre legea medierii, pentru a intari si mai mult dispozitiile legii medierii in raport de Codul de pr. civ., astfel incat, orice recomandare a instantei sa se implineasca potrivit dispozitiilor legii speciale, respectiv, in conditiile Legii 192/2006.

In masura in care aceasta propunere va fi primita si de catre Ministerul Justitiei (in CCCPM s-a votat pentru aceasta completare), apreciem ca dispozitiile alin. (3) Cod pr. civ. nu mai afecteaza in niciun fel aplicarea dispozitiilor speciale din art. 61.

Cu alte cuvinte, desi art. 227 alin.(3) statueaza, potrivit propunerilor Ministerului, “(3) Dacă părţile nu se prezintă personal la termenul stabilit de instanţă în cazurile prevăzute la  alin. (1) şi (2) judecătorul poate trece la judecarea cauzei.”, aceasta dispozitie nu va fi aplicabila decat in conditiile Legii 192?2006, asa cum a fost propusa spre modificare. Altfel spus, atunci cand judecatorul recomanda medierea potrivit dispozitiilor art. 227 alin (2) din Cod. pr. civ., in ipoteza in care ne aflam in vreunul din cazurile reglementate la art. 60^1, se va aplica intai de toate procedura instituita de art. 61, alin. (2-5) si abia ulterior se va putea trece la judecarea cauzei, potrivit art. 227 alin.(3), dispozitiile art 61 urmand a fi aplicate cu precadere, potrivit principiului specialia generalibus derogant.

5. In ce priveste stabilirea sanctiunii pentru refuzul nejustificat al partilor de a recurge la mediere, solutia propusa in comisie a fost aceea de a abroga dispozitiile alin. 1 lit. f) a art. 187 Cod. Pr. civ. intrucat dispozitiile lit. f) au in vedere sedinta de informare care, asa cum aratam anterior si cum se si motiveaza modificarile propse de catre Ministerul Justitiei, in stransa corelare cu criticile formulate de Curtea Constitutionala. Sub acest aspect, s-a formulat si propunerea reformularii lit f), in sensul stabilirii sanctiunii pentru refuzul nejustificat de a se incerca solutionarea prin mediere a litigiului. In cadrul discutiilor ulterioare impreuna cu specialistii Ministerului, apreciem ca se va putea gasi o solutie potrivita.

Fata de propunerea CSM de a mentine art. 187 lit. f) cu referire la sedinta de informare, aceasta nu poate fi primita, pentru argumentele deja aratate, ideea de “sedinta” ori de “procedura” fiind aspru criticate de Curtea Constitutionala.

Ne exprimam increderea ca propunerile formulate sa fie agreate, intr-o masura cat mai mare, de catre specialistii Ministerului Justitiei, astfel incat sa poate fi realizata corelarea dispozitiilor legii cu cele ale Curtii Constitutionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s